Aanvullende novelle voor Algemeen Pensioenfonds

Aanvullende novelle voor Algemeen Pensioenfonds
Op 23 oktober jl. is de reeds eerder door de staatssecretaris van SZW aangekondigde novelle op het wetsvoorstel APF bij de Tweede Kamer ingediend. De inhoud van de novelle bevat niet veel meer dan het verwijderen van het amendement waarvan de Raad van State heeft geoordeeld dat het een risico inhoudt voor de verplichtstelling. De novelle heeft een blanco advies gekregen van de Raad van State en zou dan ook zeer snel door de Tweede Kamer kunnen worden behandeld. De pensioenfondsen hebben aangegeven dat ze een snelle afhandeling van het wetsvoorstel APF belangrijk vinden en dringen er bij de Kamer op aan deze novelle met gezwinde spoed in behandeling te nemen.

In de memorie van toelichting op de novelle staat een bijzondere zin te weten: “De regering is van mening dat er voldoende alternatieven blijven voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen om tot schaalvergroting te komen”. De verschillende in dekkingsgraden maakt dit echter zo goed als onmogelijk.

Ook de pensioenfondsen zijn het niet eens met de stellingname van de staatssecretaris.  Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen kunnen alleen tot schaalvergroting komen als er toevalligerwijs sprake is van een vrijwel gelijke dekkingsgraad. In haar brief van 6 oktober 2015 waarin de staatssecretaris de novelle aankondigt schrijft de staatssecretaris dat indexatiedepots wellicht een alternatief zijn om schaalvergroting mogelijk te maken. Dat is in de ogen van de pensioenfondsen geen reëel alternatief. Immers dat dwingt fondsen met een ongelijke dekkingsgraad om de -overtollige- gelden per definitie aan te wenden voor indexatie van een toekomstige deelpopulatie. Het is maar de vraag of dat in alle gevallen de toets van een evenwichtige belangenafweging kan doorstaan.

De pensioenfondsen zijn op zoek naar een wettelijke regeling die het mogelijk maakt dat ook de miljoenen deelnemers bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds kunnen profiteren van devoordelen die aan het APF worden toe geschreven.

Onze conclusie inzake de APF 
Niet alleen verzekeraars zien kansen om met een APF aan de slag te gaan. Inmiddels zijn het de pensioenfondsen die ook graag een andere invulling zien van de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen, echter vanuit een ander standpunt met blijvende verplichtstellingen. Het begin van nieuwe pensioenuitvoerders, zoals een APF, kunnen mooi samenvallen met een nieuw toekomstig pensioenstelsel. 

Contact

Wij, van Valent Pensioen Experts, zijn dé experts op pensioengebied. Voor vragen kunt u daarom altijd bij ons terecht!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Of misschien wilt u een afspraak maken met één van onze experts? Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Stel een vraag

Versturen