Biedt meer dan uw zorgplicht bij Verzuim en Arbeidsongeschiktheid

Biedt meer dan uw zorgplicht bij Verzuim en Arbeidsongeschiktheid
Om inkomensverlies te verkleinen biedt Valent Pensioen Experts u een breed aanbod aan traditionele inkomensverzekeringen. Wij bieden u een ziekteverzuimverzekering die naar wens kan worden aangevuld met inkomensaanvullende verzekeringen. Met een WIA-verzekering kunnen uw werknemers verzekerd worden voor tenminste 70% van hun salaris. Valent Pensioen Experts biedt u een collectieve dekking waarbij kwaliteit, premie en gemak de basis vormen voor ons advies aan u.

Het vertrekpunt van ons is dat wij een collectiviteit aanbieden:

 • Met naverrekening één keer per jaar op basis van de verzamelloonstaat;
 • Die leiden tot betere arbeidsvoorwaarden;
 • Tegen verrassend lage premie;
 • In combinatie met fiscaal voordeel (u kiest of werknemers geheel of gedeeltelijk bijdragen in de kosten).

Met de Verzuimverzekering verzekert u uw loondoorbetalingsverplichting gedurende de eerste twee jaar van verzuim. In de eerste 104 weken bent u er druk mee. Van de eerste ziekmelding tot en met het re-integratietraject.

Maar wat gebeurt er daarna? In principe stopt dan uw loondoorbetalingsverplichting. Na die twee jaar gaat de werknemer naar het UWV en krijgt hij of zij een WIA-uitkering. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt welke uitkering een werknemer krijgt. Ongeacht welke WIA-uitkering uw werknemer ontvangt, wordt het inkomen lager. En in heel veel gevallen fors lager! Gelukkig kunt u die terugval grotendeels voorkomen.

 Als werkgever kunt u er voor zorgen dat uw werknemer zo min mogelijk financieel risico loopt. Verklein het gat tussen het bruto loon en een WIA-uitkering met een inkomensaanvullende verzekering. Wij helpen u graag om meer te verzekeren dan uw zorgplicht via een:

 • Verzuimverzekering 0-2 jaar;
 • WGA-gatverzekering (Basis of uitgebreid);
 • WIA Bodemverzekering;
 • WIA Vaste aanvulling.

In Oktober en November bieden wij u zonder kosten vrijblijvend een premieopgave aan.

Uitbreiding Secundaire Arbeidsvoorwaarden
Er zijn meerdere mogelijkheden om uw bestaande secundaire arbeidsvoorwaarden op  te waarderen tot een volwaardig employee benefitspakket. Valent Pensioen Experts kan reeds lopende contracten overnemen of verbeteren. Daarnaast kunt u uw bestaande pakket uitbreiden met een aantal aanvullingen.

Een pakket met Employee Benefits kan bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Opbouw via Collectief Pensioen
 • Individuele Pensioen Aanvulling
 • Nabestaandenpensioen
 • ANW-hiaat
 • Overlijdensrisicoregeling
 • Ongevallenverzekering
 • Verzuimverzekering 0-2 jaar
 • WGA gatverzekering (Basis of Uitgebreid)
 • WIA Excedent
 • WIA Bodemverzekering

Valent Pensioen Experts zorgt ervoor dat uw administratie met de toepassing van de upgrade niet zwaarder wordt belast. Wij inventariseren uw bestaande werkwijze en geven advies op welke wijze de administratie zo min mogelijk energie kost.

De begeleiding van Valent Pensioen Experts kan direct en indirect tot kostenbesparing leiden. Neemt u contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.  

Wat niet weet, Wat niet (waar)deert…
U kent de uitdrukking ongetwijfeld. “Wat niet weet wat niet deert”. Ook met uw arbeidsvoorwaardenpakket valt of staat de waardering en erkenning van uw investeringen hierin alleen indien men goed geïnformeerd is.

Wij zijn niet alleen expert als het gaat om Advies en Beheer. Wij verzorgen namens u een goede, begrijpelijke en actuele communicatie naar uw werknemers toe. Dit doen wij op een toegankelijke manier.

Wij kunnen u een standaard communicatiepakket aanbieden waarmee u ruimschoots voldoet aan uw zorgplicht. Uw werknemers zijn dan geïnformeerd over de financiële impact van de belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Deze informatie wordt aangevuld met de manier hoe u in dergelijke gevallen inkomenszekerheid geeft.

Tegen een geringe extra vergoeding zorgen wij voor een communicatie pakket waarbij u in zekere mate invloed heeft op de tekstuele inhoud. Daarnaast wordt de communicatie ook opgemaakt in uw eigen huisstijl.

Branche Voordeel
Voor een aantal branches bestaan er specifieke voordelen. Wij betrekken de aard van uw onderneming bij ons onderzoek naar de best passende inkomensverzekering. Er is ook voordeel te behalen voor branches die het gezien de aard van de onderneming niet zouden verwachten. Bent u benieuwd of er voor uw branche speciale afspraken gelden?  

In Oktober en November bieden wij u zonder kosten vrijblijvend second opinion aan.

Het branchevoordeel kan bestaan uit een korting op dekkingsonderdelen. Maar u kunt ook denken aan specifieke ondersteuning die op enigerlei wijze gerelateerd zijn aan de branche.

Voor de volgende branches zijn er voordelen te behalen:

 • Apothekers
 • Groothandel
 • Metaal en Techniek
 • Metalektro
 • Tandartsen
 • Land- en Tuinbouw
 • Transport

Wij beoordelen de aanbieding van een groot aantal aanbieders. Er wordt dus ook geïnventariseerd of de branche specifieke oplossing het best past bij uw bedrijf en haar werknemers.

De investering waard
Valent Pensioen Experts biedt haar dienstverlening aan op basis van de diensten die u afneemt. U kunt er zeker van zijn dat wij op geen enkele wijze “dubbele” verdiensten hebben. Wij maken duidelijke en transparante afspraken met u over wat wij u aanbieden en hoe en wanneer u ons hiervoor betaalt. Wij kunnen ook collectieve regelingen beheren die in aanvang niet door ons geadviseerd zijn. In oktober en november heeft u geen extra kosten indien u uw collectieve regelingen bij ons onderbrengt met ingang van 01 januari 2019. Wij informeren u hier graag over.

Wij denken verder
De rode draad van onze dienstverlening is “Wij denken verder”. Wij denken echter niet alleen in  degelijke verzekeringsoplossingen en duidelijke communicatie. Valent Pensioen Experts kan ook ondersteuning bieden bij de ontwikkeling waarbij de verschuiving van de AOW-leeftijd direct-, maar ook indirect tot gevolg heeft dat werkgevers meer aandacht moeten hebben voor de vitaliteit van de oudere werknemers.

Wij ondersteunen u graag met oplossingen die passen bij uw organisatie.

Zowel u als uw werknemers zijn gebaat bij een regeling met oog voor de situatie van de oudere werknemer. Valent Pensioen Experts biedt oplossingen die leiden tot een win / win situatie:

Werkgever:

 • Behoudt kennis en ervaring;
 • Heeft minder ziekteverzuim;
 • Behoudt hogere productiviteit;
 • Realiseert een beperking van de loonkosten;
 • Creëert een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen de onderneming…

Werknemer:

 • Blijft productief en gemotiveerd;
 • Krijgt meer vrije tijd met een beperkt inkomensverlies;
 • Heeft een gebalanceerde verdeling tussen werk en privé;
 • Behoudt volledige pensioenopbouw;
 • Vormt een lager verzuimrisico…

Wij denken dat dit alle aanleiding biedt om in 2019 een regeling vorm te geven die aansluit bij uw visie en doelstelling op een zo effectief mogelijke wijze.

Contact

Wij, van Valent Pensioen Experts, zijn dé experts op pensioengebied. Voor vragen kunt u daarom altijd bij ons terecht!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Of misschien wilt u een afspraak maken met één van onze experts? Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Stel een vraag

Versturen