Communicatie aan werknemers over hun pensioen wordt steeds belangrijker

De relatief nieuwe Wet pensioencommunicatie heeft als doel deelnemers bewust te maken van hun pensioen en betrokkenheid en inzicht te vergroten. hierdoor wordt een overgang bewerkstelligd van het “ondergaan” van pensioeninformatie naar het actief bieden van handelingsperspectief. Hoewel werkgevers daar formeel niets voor hoeven te doen, adviseren wij u om dat wel te doen.

Wij informeren u eerst hoe de pensioencommunicatie nu is opgebouwd en vervolgens waarom wij van mening zijn dat u daar ook een actieve rol in zou kunnen overwegen.

Vier informatiebronnen leveren de deelnemers pensioeninformatie
De wet verplicht uitvoerders zoals verzekeraars en pensioenfondsen, om begrijpelijke informatie te verstrekken zodat elke deelnemer:

  • weet hoeveel pensioen hij kan verwachten;
  • kan nagaan of dat voldoende is;
  • zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening;
  • weet welke keuzemogelijkheden hij heeft.

Pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en ook de Sociale Verzekeringsbank hebben vier verplichte communicatiemiddelen, momenten en generieke rekenmethoden met elkaar afgesproken:

  • Het UPO, jaarlijks voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers eens in de 5 jaar.
  • Pensioen 1-2-3, geeft informatie bij opname in de pensioenregeling ter vervanging van de huidige startbrief. 
  • www.mijnpensioenoverzicht.nl, dit pensioenregister biedt inzicht in alle opgebouwde pensioenen, inclusief AOW-pensioen.
  • De Pensioenvergelijker, geeft inzicht in de aard en risico’s van de huidige pensioenregeling die vervolgens vergeleken kan worden met een andere pensioenregeling.

Medio 2018 zal www.mijnpensioenoverzicht.nl in 3 scenario’s het te bereiken pensioen laten zien. Elke deelnemer ziet wat zijn pensioen is in een pessimistisch, verwacht en optimistisch scenario. In die scenario’s wordt rekening gehouden met inflatie en prijsindexatie. Dit geeft nog meer inzicht in het aantal euro’s pensioen én in de waarde daarvan.

Pensioen is in veel gevallen al lang niet meer aangepast aan de prijsindexatie. Daarom is het goed dat het effect daarvan inzichtelijk wordt. Dit biedt deelnemers de mogelijkheid om op tijd bij te sturen.

Werkgevers spelen een belangrijke rol in de pensioencommunicatie
Vanuit dit groeiende pensioenbewustzijn, kunnen werkgevers meer vragen verwachten. Vragen om hulp en verduidelijking en misschien zelfs ook kritische vragen. Dat laatste geldt helemaal als het vergrootte inzicht tot de realisatie leidt dat het pensioen lager uitkomt dan wat verwacht werd, of erger, dan ooit beloofd is.

Om de arbeidsvoorwaarde pensioen de positieve beleving te geven die het verdient is het aanbieden van pensioencommunicatie een goed instrument. De werknemers krijgen dan uitgelegd wat de pensioenregeling precies doet, hoeveel het de werkgever kost en wat de deelnemersbijdrage is, wat de keuzes zijn, waar welke informatie te vinden is enzovoort.

Dit geldt zowel voor werkgevers die zijn aangesloten bij een verplicht (bedrijfstak) pensioenfonds als voor werkgevers met een eigen regeling.

Onze Opmerking
Wij informeren u graag welke mogelijkheden van pensioencommunicatie wij voor u kunnen inzetten. In communicatieplan stellen wij het pensioenbewustzijn van uw werknemers voorop. In verhouding tot de overige pensioenlasten binnen uw onderneming kunt u met een beperkt budget zorgdragen voor invoering van een effectieve pensioencommunicatie.

Contact

Wij, van Valent Pensioen Experts, zijn dé experts op pensioengebied. Voor vragen kunt u daarom altijd bij ons terecht!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Of misschien wilt u een afspraak maken met één van onze experts? Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Stel een vraag

Versturen