De generatieregeling: Voor een evenwichtige groei van uw bedrijf

De generatieregeling: Voor een evenwichtige groei van uw bedrijf
Nederland moet steeds langer doorwerken en dat valt niet altijd mee. Veel werkgevers zien zich voor een uitdaging. Een gezond bedrijf kent tenslotte een evenwichtige opbouw van jonge, middelbare en oudere werknemers. De uitdaging ligt in het flexibiliseren van arbeid, duurzame inzet van ouderen en kansen creëren voor jongeren. In de praktijk komt het er op neer dat ouderen minder gaan werken waardoor er ruimte is voor jonge instromers. Maar wat is er mooi aan jonge instromers als zij niet kunnen profiteren van de kennis en ervaring van de ouderen?

Een generatieregeling kan elk bedrijf naar keuze inrichten
Oudere medewerkers krijgen de mogelijkheid om minder te gaan werken. De werkgever bepaalt zelf welke voorwaarden hier aan gesteld worden. In de meeste gevallen wordt een combinatie gezocht waarbij zowel werkgever als werknemer hier een financieel offer voor brengen met behoud van een volledig pensioenvooruitzicht.

Er kan gedacht worden aan een regeling de oudere werknemer:
20% minder werkt met 15% minder salaris maar wel volledig behoud van pensioenopbouw. Of bijvoorbeeld 10% minder salaris en 10% minder pensioenopbouw.
Voor ouderen zijn salaris en pensioenkosten relatief hoog. Er hoeven dus maar een paar ouderen gebruik te maken van de regeling, om budget voor het aannemen van een jongere te krijgen. Afhankelijk van de invulling en de situatie in het bedrijf kost dat wel of niet geld voor de werkgever of de werknemer en kunnen afspraken worden gemaakt over de verdeling van de eventuele kosten. Invoering biedt voordeel aan alle betrokken partijen
Een goede generatieregeling zorgt voor een win / win situatie voor zowel de werkgever als ook de werknemers.

Voordelen voor de werkgever
     Kennis en ervaring blijft behouden
     Betere belastbaarheid van de werknemer, minder ziekteverzuim, hogere productiviteit
     Besparing op de loonkosten
     Ruimte voor nieuwe jongere werknemers
     Vitaliteit voor de organisatie
 
Voordelen voor de werknemer
     Betere verhouding werk en privé
     Méér vrije tijd met een beperkt loonoffer
     Behoud volledige pensioenopbouw
     Betere belastbaarheid, minder ziekteverzuim, behoud sociale werkomgeving
     Geleidelijke ingroei in verandering van werkzaam naar gepensioneerd

Misschien is invoering zelfs een bittere noodzaak
Voor ondernemingen waar het personeelsbestand uit relatief veel ouderen bestaat is de invoering van een toekomstbestendige regeling van levensbelang.
Door de hogere kosten, lagere productiviteit en hoger verzuim kan uiteindelijk zelfs de continuïteit van het bedrijf in gevaar raken. Of en welke van deze voordelen of noodzaak zich kunnen voordoen hangt af van elke specifieke situatie.

Vorm samen met Valent Pensioen Experts een zienswijze naar de toekomst
De keuze op welke manier een generatieregeling het beste kan worden ingepast in het specifieke arbeidsvoorwaardenpakket is van groot belang. Om een verantwoorde implementatie te realiseren is het van belang te sparren met een partij die niet start bij de techniek en financiële gevolgen. Valent Pensioen Experts start elke traject voor een pensioenwijziging en dus ook de mogelijke invoering van een generatieregeling, bij management en HR kader van het bedrijf. Pas daarna helpen wij u bij de invulling en techniek.
Eenmaal aangekomen bij de “technische fase” is het belangrijk dat de adviseur snel en gemakkelijk de gevolgen voor werknemers en werkgever bij verschillende scenario’s helder inzichtelijk kan maken: de financiële én de strategische.
Pas helemaal op het laatst komt dan eventueel pensioentechniek aan bod en ook daar zal de adviseur veel verstand van moeten hebben.
Later dit jaar zullen wij een bijeenkomst organiseren waarin wij dieper ingaan op de inhoud en aandachtspunten die horen bij een generatieregeling.

Mocht u eerder al dieper willen ingaan op wat een generatieregeling u kan brengen neem dan contact met ons op.
 


Contact

Wij, van Valent Pensioen Experts, zijn dé experts op pensioengebied. Voor vragen kunt u daarom altijd bij ons terecht!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Of misschien wilt u een adviesvoorstel of een afspraak maken met één van onze experts? Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Ik wil meer weten!

Versturen