De Impact van de Coronacrisis op uw pensioenregeling

De Impact van de Coronacrisis op uw pensioenregeling

Ongetwijfeld heeft u in de voorgaande weken binnen uw organisatie voorzorgsmaatregelen getroffen in de vorm van thuiswerken en andere preventieve- en beschermende maatregelen op persoonlijk en financieel vlak. De ondersteuning van onze overheid in de vorm van de NOW-regeling begint nu ook gestalte te krijgen dus ook daar meer zicht op de gevolgen voor uw bedrijf.

Loonkosten staan centraal in de NOW-regeling                                              De NOW-regeling wordt niet alleen over de loonsom berekend. Er wordt ook rekening gehouden met de loonkosten die u heeft voor uw werknemers zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld.

Omdat een individuele berekening te omslachtig zou zijn hanteert het UWV voor alle werkgevers een zelfde opslag van 30% bovenop de loonsom. Dit geeft in veel gevallen in ieder geval een zorg minder en een stukje rust. Waarschijnlijk heeft u genoeg zaken aan uw hoofd en zal pensioen door deze regeling niet direct bovenaan uw "to do list" behoeven te staan.

Aanpassen van uw Pensioenregeling
U heeft mogelijkerwijs al zo links en rechts flarden van informatie opgevangen als het gaat om maatregelen die getroffen kunnen worden op pensioengebied. De urgentie hiertoe is naar onze mening sterk afgenomen. Hierna hebben wij toch een aantal belangrijke aandachtspunten voor uw pensioenregeling op een rijtje gezet. Daarbij gaan we echter niet te diep op de materie in omdat wij vinden dat de mogelijkheden sterk afhankelijk zijn van uw situatie, de inhoud van de pensioenregeling en de mogelijkheden die de uitvoerder biedt.                                                    Neemt u daarom contact met ons op als de huidige economische situatie u, ondanks alle tegemoetkomingen, dwingt tot het nemen van ingrijpende maatregelen met betrekking tot de pensioentoezegging voor uw werknemers.

Reageer tijdig
Wij kunnen u helpen met alle fiscale-, actuariële- en juridische aspecten die spelen als u wijzigingen wenst aan te brengen in de huidige pensioentoezegging. Door de complexiteit van pensioen als een arbeidsvoorwaarde is het van belang vroegtijdig te reageren en te bekijken welke stappen genomen moeten worden om de wijzigingen zorgvuldig door te voeren.

Contact

Wij, van Valent Pensioen Experts, zijn dé experts op pensioengebied. Voor vragen kunt u daarom altijd bij ons terecht!

Wilt u voorbereid zijn op een ongewenste impact van de Corona crisis? Is er een aanpassing noodzakelijk van uw pensioenregeling? Of misschien wilt u hierover een adviesvoorstel of een afspraak maken met één van onze experts om van gedachten te wisselen? Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Ik wil meer weten!

Versturen