Ingrijpen in de Pensioenregeling als gevolg van het Corona virus

Als de maatregelen en tegemoetkomingen onvoldoende zijn                           Veel bedrijven worden geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen die daaromheen worden genomen. De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om bedrijven en ondernemers te ondersteunen. Maar misschien is er meer nodig.

Misschien moet de pensioenregeling wel volledig en structureel worden aangepast. Zorgvuldigheid is geboden om te voorkomen dat het middel erger wordt dan de kwaal.

Niet betalen pensioenpremies
Er kunnen bijzonder situaties zijn waarin een werkgever de pensioenpremies niet hoeft te betalen. Wees hier terughoudend mee! Zeker op basis van het feit dat de NOW-regeling ook een compensatie voor pensioenlasten toekent. Hierdoor zullen veel pensioenuitvoerders zich op het standpunt stellen dat de geldende wet- en regelgeving als vertrekpunt blijft gelden. Neemt u daarom nooit actie zonder overleg met uw adviseur en de uitvoerder.

Ingrijpende wijziging omstandigheden
De huidige situatie waarin wij verkeren is ingrijpend. Maar de vraag is of de huidige situatie ook zodanig ingrijpt in het bedrijf dat er daardoor direct sprake is van een betalingsonmacht. Die betalingsonmacht moet worden aangetoond. Er moet dus sprake zijn van een, met stukken onderbouwde, aantoonbare betalingsonmacht. In veel gevallen zal dit een probleem zijn.

Eenzijdige wijziging pensioenovereenkomst
In veel pensioenregelingen is juridisch vastgelegd dat eenzijdig besloten kan worden om de pensioentoezegging te wijzigen. Er moet dan wel sprake zijn van een zwaarwichtig belang van de werkgever. Dan alleen is toegestaan dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Houdt u er rekening mee dat een wijziging van de pensioenovereenkomst niet met terugwerkende kracht kan. Dus al opgebouwde rechten kunnen niet worden verminderd. De premieverplichting die daarbij hoort, ook al is die nog niet betaald, komt niet te vervallen. Wijzigingen gaan alleen over toekomstige opbouw en toekomstige financiële verplichtingen.

Waar de crisis op de langere termijn toe leidt is moeilijk te voorspellen. Wellicht is het daarom ook nog te vroeg om de toekomstige pensioenopbouw te versoberen.

Structurele maatregelen
Gebruik maken van een betalingsvoorbehoud of de eenzijdige wijziging van een pensioenregeling zijn ingrijpende maatregelen. Dit kan alleen wanneer er sprake is van – aantoonbare – ingrijpende wijziging van omstandigheden.

Als de gevolgen van de Corona crisis niet zo groot zijn dat hier direct een beroep op kan worden gedaan, maar u voor de toekomst wel rekening houdt met een mindere periode voor het bedrijf, kan de pensioenregeling wel structureel worden aangepast. Een dergelijke aanpassing vraagt om instemming van de werknemers en, wanneer er sprake is van een OR, zal deze er mee moeten instemmen. Dit geldt alleen als u  zelf de inhoud van een pensioenregeling mag bepalen en niet gebonden bent aan een cao of verplicht gesteld pensioenfonds.

De procedure voor het instemmingstraject is essentieel want de instemming moet op een juiste wijze worden verkregen. Daarnaast heeft u ook te maken met de bepalingen die zijn opgenomen in het contract dat u gesloten heeft met de pensioenuitvoerder. Niet iedere pensioenregeling kan zomaar worden aangepast. Een impactanalyse en overleg met de pensioenuitvoerder zijn daarom noodzakelijk.

Wet op het Financieel Toezicht
Als een pensioenregeling wordt aangepast is de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) van toepassing. De pensioenregeling moet aansluiten bij de doelstelling van het bedrijf en matchen met het risicoprofiel van de werkgever. Hoewel de financierbaarheid van de regeling de aanleiding is tot aanpassing, moet er ook een impactanalyse voor de lange termijn te worden gemaakt voor de gewijzigde pensioenregeling om te kijken wat de toekomstige financiële gevolgen zijn voor uw bedrijf.

Een goede voorbereiding is essentieel voor succes
Omdat bij een dergelijke ingrijpende aanpassing instemming van de ondernemingsraad en werknemers nodig is, moet u tijdig, zorgvuldig en volledig te werk gaan. Alleen met communicatie van juiste- en volledige informatie kan instemming worden verkregen die op langere termijn houdbaar is. Werknemers moeten begrijpen waar ze mee instemmen en wat de gevolgen zijn op langere termijn.

Wij gaan graag met u in gesprek om te bekijken of- en op welke wijze een aanpassing van de pensioenregeling gerealiseerd kan worden.

Contact

Wij, van Valent Pensioen Experts, zijn dé experts op pensioengebied. Voor vragen kunt u daarom altijd bij ons terecht!

Wilt u voorbereid zijn op een ongewenste impact van de Corona crisis? Is er een aanpassing noodzakelijk van uw pensioenregeling? Of misschien wilt u hierover een adviesvoorstel of een afspraak maken met één van onze experts om van gedachten te wisselen? Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Ik wil meer weten!