De lage rentestand leidt tot verdere premieverhoging voor gegarandeerde middelloonregelingen

AEGON informeert haar klanten deze week over de premieontwikkeling van haar AEGON DB regelingen. Vooral als gevolg van de lage rentestand zal AEGON de jaarpremie met ingang van 01-01-2020 met zo’n 33% verhogen vergeleken met de premie van januari.

 AEGON DB Abonnementen worden 33% duurder
Relaties van AEGON met een middelloonregeling gebaseerd op het  AEGON DB Abonnement worden deze week geïnformeerd over de aanpassing van de uitvoeringsovereenkomst per 01-01-2020. De belangrijkste aanpassing betreft de rentestandscorrectie (RSC). Dit is de correctie die plaatsvindt op de premie om de gegarandeerd pensioen in te kopen bij de huidige lage rentestand. Deze wordt jaarlijks vastgesteld.

De rentestandscorrectie op 1 januari was 52,65%. Deze is ondertussen gestegen naar 104,48% door de verdere daling van de marktrente. Dit betekent dat een jaarpremie op 01-01-2019 van 10.000,00 alleen door die aanpassing al zal stijgen tot 13.395,00.

 Het verdient dus de aandacht om te beoordelen in hoeverre deze regelingen nog houdbaar zijn in hun huidige opzet. Valent Pensioen Experts kan met haar expertise zorgen voor inzicht.

 Is er een keuze?
Voordat een traject gestart wordt is van belang na te gaan in hoeverre de werkgever door externe factoren gedwongen wordt om vast te houden aan de bestaande pensioentoezegging.
Indien de pensioenregeling is gebaseerd op de verplichting uit een cao of een dispensatieregeling voor een bedrijfstakpensioenfonds dan dient u hier eerst onderzoek naar te doen.

 Ook waar een verplichting aan de orde lijkt is een check van de activiteiten van de onderneming van belang. 

U wilt gegarandeerd pensioen blijven aanbieden
Als u wel een gegarandeerd pensioen wilt blijven aanbieden maar de kosten beperkt wenst te houden dan zijn er een aantal keuzes:

  1. Verlaging van het jaarlijkse opbouwpercentage
  2. Verlaging van het pensioengevend salaris
  3. Verhoging van de AOW – franchise
  4. Verhoging van de eigen bijdrage van de werknemer

 U wilt overstappen van middelloon naar beschikbare premie
Wanneer u niet meer afhankelijk wenst te zijn van de rentestand dan bestaat ook de mogelijkheid om een overstap te maken naar een regeling waarbij het budget voor pensioen grotendeels vaststaat. Het budget is gebaseerd op een premiestelling die van toepassing is op een verondersteld rentepercentage.

 Als de veronderstelling werkelijkheid wordt is de aanspraak vergelijkbaar aan de huidige regeling. Is dit niet het geval dan wijkt deze af en geeft de regeling een pensioenvooruitzicht dat beter of slechter is dan de huidige regeling.

 Informatie & Instemming
Cruciaal bij een aanpassing is een duidelijke voorstelling van zaken naar de werknemers die het betreft. Zij moeten geïnformeerd worden over de beweegredenen, de voordelen en ook de nadelen. Dit is van belang omdat een aanpassing van de pensioenregeling een aanpassing van de arbeidsovereenkomst betekent waardoor het verstandig kan zijn om goedkeuring te vragen van de betrokken werknemers en hun partners.   

Begeleiding op basis van een Stappenplan
Valent Pensioen Experts kan u helpen bij de besluitvorming. Wij doen eigenlijk op basis van drie deeltrajecten. Na ieder onderdeel stellen wij samen met u vast of een vervolg zinvol is.

Fase 1  : Onderzoek
Inventarisatie van de vertreksituatie en mogelijke beperkingen. Binnen welke kaders moeten wij u een oplossing bieden.

Fase 2  : Alternatief
Welke alternatieve regeling is mogelijk en wat is de impact hiervan op de onderneming en haar werknemers.

Fase 3  : Introductie
Informatie en Communicatie teneinde instemming te krijgen voor de alternatieve regeling.             

 Fase 4  : Effectueren  
De alternatieve regeling wordt onder onze begeleiding opgestart. Tevens wordt onze administratie ingericht voor de begeleiding die volgt op het effectueren van de nieuwe pensioenregeling.

Fase 5  : Nazorg en Begeleiding
Valent Pensioen experts begeleidt u bij de uitvoering en het up to date houden van uw  (nieuwe) pensioenregeling. Wij hebben allereerst een controle- en communicatiefunctie.
Vanzelfsprekend hebben wij ook een signaleringsfunctie als er relevante veranderingen  aangekondigd worden. De regeling blijft in alle facetten up to date.

Deadline voor opzeggen
De AEGON DB regeling kan jaarlijks aangepast- of opgezegd worden. U moet echter wel rekening houden met het feit dat het grootste deel van de werkzaamheden daarmee voor 1 december afgerond moet zijn.

Laat u daarom tijdig informeren over de mogelijkheden die u heeft zodat er voldoende tijd is om tot een afgewogen beslissing te komen.

Vraag een adviesvoorstel
Gezien de aanpassing van de pensioenlasten loont het bijna altijd om te onderzoeken wat uw alternatieven zijn. Vraag daarom vrijblijvend een adviesvoorstel aan. Wij sturen u een aanbieding binnen twee werkdagen. 

Contact

Wij, van Valent Pensioen Experts, zijn dé experts op pensioengebied. Voor vragen kunt u daarom altijd bij ons terecht!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Of misschien wilt u een adviesvoorstel of een afspraak maken met één van onze experts? Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Ik wil meer weten!

Versturen