Oplossingen pensioen in 
eigen beheer

Tijdens de convocatie van 24 september 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, aangegeven het liefst helemaal af te zien van fiscale tegemoetkomingen voor ondernemers die in eigen beheer een oudedagsvoorziening opbouwen.

Onderdekking en afschaffing 
De onderdekking leidt voor dga's tot acute problemen. Doordat er te weinig pensioenvermogen tegenover de pensioenverplichtingen staat, kampen bv's met een negatief eigen vermogen. Dividend uitkeren is dan verboden. Ook kunnen ondernemers hun bedrijf niet overdragen, verkopen of beëindigen, omdat zij dan met de Belastingdienst moeten afrekenen. Voor beëindiging van het huidige pensioen in eigen beheer stelt Wiebes een belastingkorting voor met een aanzienlijke korting. Volgens de geldende regels zouden de 142.000 dga's met een pensioen in eigen beheer gezamenlijk € 73 mrd op hun bedrijfsbalansen moeten hebben staan om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Bij 60% van de dga's blijft het pensioenvermogen achter bij de commerciële waarde van de verplichting en bij 30% wordt zelfs de fiscale waarde niet gehaald. De huidige fiscale waarde bedraagt ca. € 33 mrd. 

De 3e oplossing 
Om de problemen met het pensioen in eigen beheer op te lossen, stelde Wiebes voor dga's bij beëindiging niet te belasten over het verschil tussen de commerciële en de fiscale waarde van de pensioenverplichting. Over de fiscale waarde moeten zij inkomstenbelasting betalen, maar daarvan zou 20% kunnen worden vrijgesteld, aldus de staatssecretaris. De staatssecretaris heeft beloofd voor kerst met een concreter voorstel naar de Kamer te komen. De geleidelijke beëindiging van het pensioen in eigen beheer kan volgens hem dan per 1 januari 2017 van start gaan.

Onze conclusie ten aanzien van pensioen in Eigen Beheer 
Wij vragen ons af of afschaffen als 3e optie een oplossing is. De oplossingsrichtingen hadden betrekking op bv’s met onderdekking. Op welke wijze kan dat wel direct inkomstenbelasting betaald worden over de fiscale waarde van de BF? Mocht afschaffen en direct afrekenen een optie worden, dan is de vraag hoe om te gaan met alle (deel)verzekeringen die gekoppeld zijn aan pensioen in eigen beheer. Het lijkt billijk om ook deze ‘pensioenverzekeringen’ af te kopen en direct in de heffing te betrekken, immers de pensioenwet is niet van toepassing. 

Tot slot is de vraag of hoofdelijke aansprakelijkheid gaat ontstaan bij een omzetting naar een andere vorm, dit zou kunnen betekenen dat veel DGA’s ervoor kiezen om het fiscale pensioen in eigen beheer (premievrij) maar gewoon in stand te houden.

Contact

Wij, van Valent Pensioen Experts, zijn dé experts op pensioengebied. Voor vragen kunt u daarom altijd bij ons terecht!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Of misschien wilt u een afspraak maken met één van onze experts? Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Stel een vraag

Versturen