Pensioenknip is weer mogelijk

De pensioenknip is weer in beeld, al blijkt het lastig voor verzekeraars om dit in de praktijk uit te voeren. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft afgelopen zomer een nieuwe versie van de ‘handreiking tijdelijke pensioenknip 2015′ gepubliceerd. De regeling Pensioenknip is voor een bepaalde periode opnieuw opengesteld voor mensen die vóór 1 januari 2017 met pensioen gaan en hun pensioen hebben opgebouwd in een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst. Reden hiervoor is de extreem lage marktrente.

Pensioenknip 
De Pensioenknip maakt het mogelijk om bij premie-en kapitaalovereenkomsten de uitkering op de ingangsdatum te splitsen (knippen) in een direct ingaande tijdelijke uitkering en een daarop aansluitende levenslange uitkering. De tijdelijke regeling Pensioenknip is recent opnieuw opengesteld. De regeling maakt het mogelijk om een tijdelijke uitkering van maximaal twee jaar aan te kopen. 

Fiscale handreiking 
De ingangsdatum van de direct ingaande tijdelijke pensioenuitkering dient vóór 1 januari 2017 te liggen en mag niet meer dan twee jaar duren. Dit laatste stond in de eerdere versie van de handreiking (versie 3 juli 2015) verkeerd vermeld. Daarin was aangegeven dat de direct ingaande tijdelijke pensioenuitkering uiterlijk 1 juli 2017 diende te eindigen. 

Directeur-grootaandeelhouder 
In de handreiking is ook aangegeven dat de directeur-grootaandeelhouder (dga) die voor de toepassing van de Pensioenwet (PW) niet wordt aangemerkt als een werknemer ook gebruik kan maken van de pensioenknip. Er moet dan wel sprake zijn van een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst die zou voldoen aan de eisen van de PW indien die wet daarop van toepassing zou zijn. Gek genoeg heeft de belastingdienst een premie-overeenkomst in eigen beheer nimmer geaccepteerd. 

Variabele pensioenuitkering 
Momenteel is het wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen in voorbereiding. Na invoering van maatregelen uit het wetsvoorstel zal worden bezien of de ‘handreiking tijdelijke pensioenknip 2015′ nog op bepaalde punten moet worden aangepast. De grote vraag is voor werknemers die op dit moment een pensioen moeten aankopen of het verstandig om een deel van het pensioenkapitaal 2 jaar uit te stellen. Als de rente de komende 2 jaar verder daalt, heeft dit tot gevolg dat het aan te kopen pensioen ná 2 jaar nog lager wordt dan de huidige aanbieding van de verzekeraar. Als de rente de komende 2 jaar stijgt, krijgt de werknemer kans op een, relatief gezien, aanzienlijk hoger pensioen voor de rest van zijn of haar leven.

Onze conclusie inzake de pensioenknip 
De kans bestaat dat over 2 jaar er tevens de mogelijkheid bestaat om het restant pensioenkapitaal om te zetten in een variabele pensioenuitkering. Hiermee zou men kunnen profiteren van extra beleggingsopbrengsten van het pensioenvermogen. Of de variabele pensioenuitkering wordt lager doordat men steeds langer leeft. Kortom, de kans op een hoger pensioen neemt toe als men bereid is ook meer risico’s te nemen. Als risico’s niet gewenst zijn, adviseren wij gewoon te kiezen voor een levenslange, vaste pensioenuitkering. De renteontwikkelingen blijken voor de toekomst immers niet voorspelbaar te zijn.

Contact

Wij, van Valent Pensioen Experts, zijn dé experts op pensioengebied. Voor vragen kunt u daarom altijd bij ons terecht!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Of misschien wilt u een afspraak maken met één van onze experts? Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Stel een vraag

Versturen