Publicatie pensioenstaffels 2017

Op 20 januari 2017 is een nieuw besluit opgesteld voor beschikbare premie-regelingen en werkt terug tot en met 1 januari 2017. Hierbij zijn de zogenaamde ‘markrente-staffels’ geïntroduceerd.

Ten opzichte van het voorgaande besluit uit 2014 zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

Premie Pensioen Instelling (PPI)
De PPI wordt onder bepaalde voorwaarden toegelaten als uitvoerder van een pensioenregeling op basis van een ‘marktrentestaffel’. Een beschikbare premiestaffel mag tegen een lagere rente worden vastgesteld dan de huidige 3%. De rekenrente dient gebaseerd zijn op de kostprijs van de pensioenverzekeraar op basis van de inkoop van een gegarandeerde verzekerde middelloon-regeling.

Aangezien de PPI niet wordt gezien als ‘verzekeraar’ maar een ‘pensioen-instelling’ kan de marktrentestaffel alleen worden aangeboden op basis van de grondslagen met wie de PPI een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.

Toetsen van events
De momenten waarop de eventtoets van bijlagen IV en V wordt uitgevoerd, zijn meer algemeen omschreven. Op het toetsmoment moet de opgebouwde waarde worden vergeleken met de maximale ruimte van de fiscaal zuivere middelloontoezegging.

De toetsing kan beperkt blijven tot het moment waarop het opgebouwde kapitaal de regeling geheel of gedeeltelijk verlaat, maar uiterlijk op pensioen-ingangsdatum. Voor zover het pensioen gedeeltelijk ingaat kan de toets beperkt blijven tot dat deel.

Maximale contractduur van 5 jaar
De kostprijs van de markrentestaffel dient aan het einde van iedere contractperiode, ook als deze minder dan 5 jaar duurt, te worden herzien.

De (pensioen)verzekeraar houdt rekening met de kostprijs van een fiscaal maximaal nominaal middelloonpensioen zoals die van toepassing is bij het aangaan van het contract met de werkgever, voor een contractperiode van maximaal 5 jaar.

Overwaarde naar verzekeraar of werkgever
In het oude besluit diende de overwaarde te vervallen aan de verzekeraar. Dat gaf veel discussie bij adviseurs, werkgevers en werknemers. Het nieuwe besluit biedt de mogelijkheid om de overwaarde niet alleen aan de verzekeraar te laten vervallen, maar ook de (ex-)werkgever als restbegunstigde op te nemen. Onder een andere noemer (verloning) zou deze overwaarde dan weer aan de (ex-) werknemer kunnen worden toegekend. Partijen dienen dit vooraf goed vast te leggen.

Onze opmerking
Dit besluit geeft de mogelijkheid om via een lagere rekenrente een hogere pensioenpremie in te leggen. De verhouding loopt echter volledig anders dan de traditionele 4% staffel en afgeleide 3% staffel.

In de adviespraktijk betekent dit dat jongere deelnemers mogelijk een verdubbeling van de pensioenpremie ontvangen en de pensioenlasten relatief hoog zijn in deze leeftijdscategorie. Dit zorgt overigens wel voor extra hoge pensioenkapitalen.

Als de kostprijs van een middelloon-regeling in de toekomst lager wordt, bijvoorbeeld door een stijgende rente, dient de ‘markrentestaffel’ verlaagd te worden.

Hierdoor kan in sommige gevallen bij klakkeloos invoeren nu in de toekomst veel discussie ontstaan bij een instemmingstraject. Immers, de werknemers dienen tegen die tijd in te stemmen met een (toekomstig) lagere toezegging van de beschikbare premieregeling.

Contact

Wij, van Valent Pensioen Experts, zijn dé experts op pensioengebied. Voor vragen kunt u daarom altijd bij ons terecht!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Of misschien wilt u een afspraak maken met één van onze experts? Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Stel een vraag

Versturen